Diesel - AdBlue

DIESEL

Hos oss kan du köpa en unik svensk uppfinning – Preem ACP Evolution Diesel. Den är delvis tillverkad av tallolja som är en restprodukt från den svenska skogen. Hemligheten är en helt ny teknologi som omvandlar grön råvara till högklassig diesel. Evolution Diesel passar alla dieselfordon och om du har vanlig diesel i tanken går det bra att fylla på med Evolution Diesel. Den minskar dina fossila koldioxidutsläpp med hela 16% under sommarhalvåret och med drygt 5% under vinterhalvåret.


Hos oss hittar du också dessutom Preem ACP Diesel med 7% RME. ACP Diesel är en diesel enligt svensk miljöklass 1 som innehåller den aktivt rengörande tillsatsen Active Cleaning Power. ACP-tillsatsen motverkar skadliga beläggningar och skyddar mot rost i bränslesystemet. Det ger ökad effekt och lägre bränsleförbrukning. 


VI har också Preem ACP Diesel utan RME, en produkt som lämpar sig bra för t.ex. sjöfart och till t ex reservkraft, eftersom den går att långtidslagra.

AdBlue

Hos oss kan du köpa AdBlue. För att klara de skärpta kraven på avgasutsläpp i Europa, har de flesta lastbils- och busstillverkarna valt s.k. SCR-teknik. För att denna teknik ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. Vi säljer bara certifierad AdBlue i plomberade emballage, det ger dig en problemfri och säker produkt. AdBlue finns även på våra anläggningar i Skövde, Timmersdala, Tidan, Tidaholm, Otterbäcken och Hjo.