Smörjolja - Eldningsoljor

SMÖRJMEDEL

Vi säljer smörjmedel i världsklass, anpassade för den svenska marknaden. Alla våra smörjmedel är av varumärket Texaco och tillverkas på Scanlubes fabrik i Göteborg.

Vi har ett brett stort sortiment av motorolja, smörjolja, smörjmedel, smörjfetter och kemtekniska produkter som t ex rengörings- och avfettningsmedel, spolarvätskor, lösningsmedel, bromsvätska, glykol och mycket mer. Klicka på smörjmedelsguiden för att enkelt hitta den olja du behöver.

Smörjmedelsguide

Produkt- och säkerhetsdatablad

 

ELDNINGSOLJOR

Vi säljer eldningsoljor för olika ändamål t ex villaolja E10 för inomhusbruk och E32 för tankar som står i kalla utrymmen eller utomhus. Vi säljer dessutom flera miljöanpassade produkter bl a Bio100, en förnybar eldningsolja baserad på 100% RME (rapsmetylester). Den ger inga utsläpp av fossil koldioxid vid förbränning. OBS! Vid användning av Bio100 kan dock en smärre anpassning av er anläggning krävas. Kontakta oss för mer information.