Cisternkontroll och tankrengöring

Alla oljetankar blir med åren utsatta för olika angrepp. Ståltankar rostar och rosten bildar avlagringar på botten av tanken. Plasttankar kan ta skada av marksättning, tjälskjutning eller felaktiga fyllnadsmassor. Vid rengöring av tanken försvinner kondensvattnet, finns det vatten i tanken så bildas bakterier. Inget vatten - ingen bakterietillväxt. Det är innehavaren av cisternen som bär ansvaret för de skador som en läckande cistern orsakar. Genom vårt samarbete med XR Miljöhantering kan vi erbjuda t.ex. cisternkontroll, tankrengöring och efterkontroll.

HÄMTNING AV SPILLOLJA

Vi ombesörjer hämtning av spillolja och filter. Kontakta oss för beställning av hämtning.

Kem

Hos oss kan du också köpa miljövänlig alkylatbensin från Preem till dina 2- och 4-taktsmotorer. Du hittar också spolarvätska, glykol och andra tillbehör hos oss!Kontakta oss