Cisternkontroll och tankrengöring

Alla oljetankar blir med åren utsatta för olika angrepp. Ståltankar rostar och rosten bildar avlagringar på botten av tanken. Plasttankar kan ta skada av marksättning, tjälskjutning eller felaktiga fyllnadsmassor. Det är innehavaren av cisternen som bär ansvaret för de skador som en läckande cistern orsakar. Genom vårt samarbete med XR Miljöhantering kan vi erbjuda t.ex. cisternkontroll, tankrengöring och efterkontroll.

HÄMTNING AV SPILLOLJA

Genom vårt samarbete med XR Miljöhantering kan vi erbjuda hämtning av spillolja. XR Miljöhantering är experter på att hantera farligt avfall och har nationella mottagningsstationer för farligt avfall och farligt gods. De erbjuder också alternativ till ren destruktion av det farliga avfallet, t ex transport till KRYO-behandling.

Kem

Hos oss kan du också köpa miljövänlig alkylatbensin från Aspen till dina 2- och 4-taktsmotorer.Du hittar också spolarvätska, glykol och andra tillbehör hos oss!


Kontakta oss så berättar vi gärna mer om de produkter och tjänster som vi kan erbjuda i samarbete med XR Miljöhantering.

Kontakta oss